Wartość wiedzy o niebezpiecznych substancjach dla pracowników

Pracownicy, którzy regularnie lub okazjonalnie mają kontakt z materiałami niebezpiecznymi, zobowiązani są zgodnie z przepisami prawa do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat tych substancji. Kurs e-learningowy “Wprowadzenie do Materiałów Niebezpiecznych”...