Module3

Twój numer studenta:

Twój e-mail:


Pytanie 4:
A. W dokumencie transportowym powinien znajdowac sie numer UN , nazwa srodka, klasa ADR, (w nawiasie zwiazane niebezpieczenstwo), grupa opakowania, kod tunelu, ilosc opakowan (Colli/IBC), ilosc produktu brutto / masa netto) nazwa / adres dostawcy oraz nazwa / adres odbiorcy.
B. W dokumencie transportowym powinien znajdowac sie nazwa srodka, klasa ADR, (w nawiasie zwiazane niebezpieczenstwo), grupa opakowania, kod tunelu, ilosc opakowan (Coli / IBC), ilosc produktu brutto / netto), nazwa / adres dostawcy oraz nazwa / adres odbiorcy.
C. W dokumencie transportowym powinien znajdowac sie numer UN, nazwa srodka, klasa ADR, ilosc opakowan (Colli / IBC), ilosc srodka brutto / netto), nazwa / adres dostawcy oraz nazwa / adres odbiorcy.
D. W dokumencie transportowym powinien znajdowac sie numer UN, nazwa srodka, klasda ADR, (w nawiasie zwiazane niebezpieczenstwo), ilosc opakowan (Colli / IBC), ilosc masy brutto / netto, nazwa / adres dostawcy oraz nazwa / adres odbiorcy.
br />

Pytanie 5:
A. W transporcie miedzynarodowym z Holandii do Hiszpani papiery transportowe powinny byc sporzadzone zarowno w jezyku hiszpanskim jak I holenderskim.
B. W transporcie miedzynarodowym z Holandii do Portugalii papiery transportowe powinny byc sporzadzone w jezyku hiszpanskim, portugalskim jak i holenderskim.
C. W transporcie miedzynarodowym z Holandii do Portugalii papiery transportowe powinny byc sporzadzone zarowno w jezyku hiszpanskim jak i portugalskim.
D. W transporcie miedzynarodowym z Hoalndii do Hiszpani papiery transportowe powinny byc sporzadzone zarowno w jezyku holenderskim jak rowniez w jezyku angielskim, francuzkim lub niemieckim.
.

Pytanie 6:
A. Srodki w grupie opakowan III moga byc tylko przewozone w opakowaniach opatrzonych litera Y.
B. Srodki w grupie opakowan I moga byc tylko przewozone w opakowaniach opatrzonych litera Y.
C. Srodki w grupie opakowan III moga byc tylko pakowane w opakowaniach opatrzonych litera Z, Y i X.
D. Srodki w grupie opakowan I moga byc tylko przewozone w opakowaniach opatrzonych litera T+.

Pytanie 7:
A. Produkt z niebieski etykieta powinien byc w razie pozaru ugaszony woda.
B. Produkt z niebieski etykieta powinien byc w razie pozaru ugaszony za pomoca mieszanki 6 % piany AFFFE oraz 94% wody.
C. Ten produkt nigdy nie moze byc transportowany.
D. Produkt z niebieski etykieta powinien byc ugaszony proszkiem.

Pamiętałeś, by wpisać numer uczestnika? Wyślij pytania i powróć do menu głównego.

Print Friendly, PDF & Email