Module1

Twój numer studenta:

Twój e-mail:


Pytanie 1:
A. Numer UN ma maksymalnie 6 cyfr i podaje niebezpieczenstwo niebezpiecznych srodkow transportowanych droga morska.
B. Numer UN jest miedzynarodowym numerem rozpoznawczym, ktory sprawdza czy substancje sa szkodliwe dla ludzi.
C. Numery UN sa wykorzystywane tylko w Europie.
D. Numer UN jest jednoznacznym miedzynarodowym systemem rozpoznawczym, ktory sklada sie z 4 cyfr.

Pytanie 2:
A. Zasady transportu substancji niebezpiecznych droga kolejowa sa opisane w RID.
B. Zasady transportu substancji niebezpiecznych droga ladowa sa opisane w ADR.
C. Zasady przechowywania substancji niebezpiecznych sa opisane w PGS35.
D. Zasady transportu substancji niebezpiecznych droga lotnicza sa opisane w IMDG.

Pamiętałeś, by wpisać numer uczestnika? Wyślij pytania i powróć do menu głównego.

Print Friendly, PDF & Email