Rodzaje substancji niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne można podzielić na różne klasy, w zależności od ich właściwości fizykochemicznych oraz potencjalnego zagrożenia, jakie mogą stanowić. Przykłady takich substancji obejmują materiały wybuchowe, łatwopalne, trujące, a także te, które mogą...

Wartość wiedzy o niebezpiecznych substancjach dla pracowników

Pracownicy, którzy regularnie lub okazjonalnie mają kontakt z materiałami niebezpiecznymi, zobowiązani są zgodnie z przepisami prawa do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat tych substancji. Kurs e-learningowy “Wprowadzenie do Materiałów Niebezpiecznych”...