Substancje niebezpieczne można podzielić na różne klasy, w zależności od ich właściwości fizykochemicznych oraz potencjalnego zagrożenia, jakie mogą stanowić. Przykłady takich substancji obejmują materiały wybuchowe, łatwopalne, trujące, a także te, które mogą reagować z wodą lub powietrzem, tworząc jeszcze bardziej niebezpieczne związki.