Pracownicy, którzy regularnie lub okazjonalnie mają kontakt z materiałami niebezpiecznymi, zobowiązani są zgodnie z przepisami prawa do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat tych substancji. Kurs e-learningowy “Wprowadzenie do Materiałów Niebezpiecznych” umożliwia Twoim pracownikom zdobycie niezbędnej wiedzy bez negatywnego wpływu na produkcję czy godziny pracy. Od teraz nie ma już żadnych przeszkód, by nie wysyłać pracowników na szkolenie. Kurs obejmuje klarowne i szczegółowe prezentacje online, dostępne nie tylko dla pracowników z Holandii, ale także dla obcokrajowców.

Struktura Kursu

Kurs online składa się z czterech modułów:

  1. Przepisy i Regulacje: Dotyczące przechowywania, transportu i stosowania materiałów niebezpiecznych.
  2. Klasyfikacja: Zgodnie z GHS, ADR, gospodarką odpadami oraz właściwościami materiałów niebezpiecznych.
  3. Wymogi Zawodowe: Dotyczące wypisywania listów przewozowych, zarządzania wpływem na środowisko, tabeli 100 punktów, rozdzielania materiałów itp.
  4. Postępowanie w Przypadku Katastrof: Związanych z materiałami niebezpiecznymi.

Każdy moduł kończy się praktycznym testem, a po pomyślnym jego zakończeniu otrzymuje uczestnik certyfikat potwierdzający podstawową wiedzę na temat materiałów niebezpiecznych.

Dla Kogo

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich, którzy regularnie lub okazjonalnie pracują z materiałami niebezpiecznymi, tak jak pracownicy magazynów, laboratoriów, instytucji rządowych, szpitali itp. Ponadto, spełnia on wymogi rozdziału 1.3 konwencji ADR dotyczące pracowników magazynów i firm przewozowych (tabela 1000 punktów).

Wcześniejsze Przeszkolenie

Wcześniejsze przeszkolenie nie jest wymagane. Kurs dostarcza podstawowych informacji i nie nakłada limitu czasowego na uczestników.

Czas Trwania Kursu

Kurs trwa co najmniej 4 godziny. Zaleca się podzielenie go na dwa wieczory (po 2 moduły i 2 testy każdego wieczoru) lub na cztery wieczory (po 1 module i teście dziennie).

Dowiedz się więcej o szkoleniach online:

E-learning Course Awareness dangerous goods (Polish)