• Od teraz możesz uczyć się online, kiedy tylko Ci pasuje!

  Od teraz możesz uczyć się online, kiedy tylko Ci pasuje!

 • Kurs e-learningowy: wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych

  Kurs e-learningowy: wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych

Kurs e-learningowy: wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych

"Ucz się z kursem e-learningowym Wprowadzenie do substancji niebezpiecznych, by uzyskać certyfikat potwierdzający zdolność do bezpiecznej pracy z materiałami niebezpiecznymi."


O kursie
O kursie

Kurs e-learningowy Wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych obejmuje liczne tematy, np. przepisy i regulacje, klasyfikacja materiałów niebezpiecznych według ADR, GHS, tabela 1000 punktów, zarządzanie incydentami....

Logowanie dla uczestników
Logowanie dla uczestników

Może zalogować się do bezpiecznej strony kursu, klikając na powyższy obrazek. Wpisz kod logowania wskazany w potwierdzeniu kursu. Należy zwracać uwagę na pisownię małych i wielkich liter.

Rejestracja dla nowych uczestników
Rejestracja dla nowych uczestników

Wypełnij formularz rejestracyjny online, by uczestniczyć w kursie e-learningowym Wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych. Po otrzymaniu przez nas formularza, w ciągu 2 dni roboczych otrzymasz fakturę online, a po dokonaniu płatności, otrzymasz list powitalny oraz informacje ogólne na temat kursu.

ADR materiałów niebezpiecznych

ADR ( L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie przez 9 państw. ADR została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. W kwietniu 2014 umowa obowiązywała w 48 krajach.

Klasa

 • 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 – Materiały samozapalne
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 – Materiały utleniające
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne
 • 6.1 – Materiały trujące
 • 6.2 – Materiały zakaźne
 • 7 – Materiały promieniotwórcze
 • 8 – Materiały żrące
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne