Kurs e-learningowy: wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych

Ucz się z kursem e-learningowym Wprowadzenie do substancji niebezpiecznych, by uzyskać certyfikat potwierdzający zdolność do bezpiecznej pracy z materiałami niebezpiecznymi.

O kursie

Kurs e-learningowy Wprowadzenie do materiałów niebezpiecznych obejmuje liczne tematy, np. przepisy i regulacje, klasyfikacja materiałów niebezpiecznych według ADR, GHS, tabela 1000 punktów, zarządzanie incydentami….

Czytaj dalej

Logowanie dla uczestników

Może zalogować się do bezpiecznej strony kursu, klikając na powyższy obrazek. Wpisz kod logowania wskazany w potwierdzeniu kursu. Należy zwracać uwagę na pisownię małych i wielkich liter.

Czytaj dalej

 

Rejestracja dla nowych uczestników

Możesz zamówić kurs bezpośrednio, a po otrzymaniu płatności możesz rozpocząć natychmiast. Upewnij się, że podajesz nazwiska, adresy e-mail i daty urodzenia wszystkich uczestników kursu w polu zamówienia.

Czytaj dalej

Rodzaje substancji niebezpiecznych

Substancje niebezpieczne można podzielić na różne klasy, w zależności od ich właściwości fizykochemicznych oraz potencjalnego zagrożenia, jakie mogą stanowić. Przykłady takich substancji obejmują materiały wybuchowe, łatwopalne, trujące, a także te, które mogą...

ADR materiałów niebezpiecznych

ADR ( L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie przez 9...